Akuttgeriatri

Dagskurs akuttgeriatri 06.05.2024
 
Om kurset:   
Hensikten med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy for å kunne gjenkjenne og ivareta den akutt syke geriatriske pasienten.  Kurset vil ta for seg temaer som vurdering av skrøpelighet, delirium og legemiddelbruk/polyfarmasi.
 
Målgrupper: 
Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og helsefagarbeidere – i både primær- og spesialisthelsetjenesten.
 
Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 06.05.2024 08.30
Slutt: 06.05.2024 16.00
Sted: Oslo
Pris:
kr 2 800,00
Påmeldingsfrist: 04.04.2024 00.00.00

Program (info)