Kurs navnPrisDesJanFebMarAprMai
Basal utredning av kognitiv svikt og demens3900,00 -
-
-
-
-
-
Digitalt dagskurs i kognitiv stimuleringsterapi2400,00 -
-
-
-
-
-
Dagskurs i Kognitiv stimuleringsterapi2400,00 -
-
-
-
-
-
Basiskurs Aldring hos personer med utviklingshemning3800,00 -
-
-
-
-
-
Legemiddelbruk hos eldre3900,00 -
-
-
-
-
-
VPM kursholderkurs Vips praksismodell3900,00 -
-
-
-
-
-
Hukommelsesteamkonferansen3900,00 -
-
-
-
-
-
Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt3900,00 -
-
-
-
-
-
Personsentrert omsorg, VPM og personer med utviklingshemming2400,00 -
-
-
-
-
-
Demens i akuttsykehuset2400,00 -
-
-
-
-
-
Kognitiv svikt og demens hos personer med minoritetsbakgrunn2400,00 -
-
-
-
-
-
Fagdag om frontotemporaldemens2400,00 -
-
-
-
-
-
"Takk, bare bra..." (Tbb)3900,00 -
-
-
-
-
-
"Takk bare bra..."(Tbb) -2 dager2900,00 -
-
-
-
-
-
Etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper0,00 -
-
-
-
-
-
Nasjonal konferanse om delirium1250,00 -
-
-
-
-
-
Geriatrisk Høstmøte1200,00 -
-
-
-
-
-
Sterk og stødig veilederkurs2400,00 -
-
-
-
-
-
Yngre personer med demens -oppfølging av familien0,00 -
-
-
-
-
-
Velferdsteknologi2400,00 -
-
-
-
-
-
Verktøy for pårørendearbeid ved utviklingshemning0,00 -
-
-
-
-
-
Innvandrere med demens - Pårørendestøtte0,00 -
-
-
-
-
-
Aldring i Norge-dagene 20224490,00 6
-
-
-
-
-
Inspirasjons-webinar om Kognitiv stimuleringsterapi900,00 -
-
3
-
-
-
Kursholderkurs i Vips praksismodell4100,00 -
-
14
-
-
-
Demenssykdommene- Diagnostikk, behandling og oppfølging 20234100,00 -
-
-
6
-
-
Basal utredning av kognitiv svikt og demens4100,00 -
-
-
7
-
-
Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens2600,00 -
-
-
28
-
-
Geriatri og juss 2-dagers legekurs4100,00 -
-
-
29
-
-