Kurs og konferanser

Så snart invitasjonen til det enkelte kurset/konferansen er klar, aktiveres opplysningene i kursoversikten med mulighet for påmelding.

I forbindelse med koronasmitte, avlyser Aldring og helse sine kurs.
Vi vil følge FHI sine rettningslinjer i henhold til oppstart av kurs og konferanser i fremtiden.

Deltakere som berøres av dette, vil motta mail/sms for refusjon av kursavgift.
For ytterlige spørmål ta kontakt med post@aldringoghelse.no 

Følg med på vår nettside www.aldringoghelse.no