Kurs navnPrisNovDesJanFebMarApr
VPM Vips kursholderkurs2800,00 -
-
-
-
-
-
Geriatriseminar Vestfold0,00 -
-
-
-
-
-
Etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper0,00 -
-
-
-
-
-
Huskommelsesstimulerende terapi HST gruppelederkurs1900,00 -
-
-
-
-
-
Drift av pårørendeskoler for pårørende til innvandrere0,00 -
-
-
-
-
-
Fall hos eldre3800,00 -
-
-
-
-
-
Ny nasjonal veileder og personsentrerte tjenester0,00 -
-
-
-
-
-
Klinisk observasjonskompetanse1490,00 -
-
-
-
-
-
Hukommelsesteamkonferansen2490,00 -
-
-
-
-
-
Konferanse "Skrøpelighet blant eldre"1490,00 -
-
-
-
-
-
Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt3800,00 -
-
-
-
-
-
Basal utredning av demens og kognitiv svikt3800,00 -
-
-
-
-
-
VPM kursholderkurs i Vips praksismodell2800,00 -
-
-
-
-
-
Basal demensutredning for fastleger2600,00 -
-
-
-
-
-
Velferdsteknologi2300,00 -
-
-
-
-
-
Landskonferanse i alderspsykiatri2950,00 -
-
-
-
-
-
Kognitiv stimulerende terapi KST gruppelederkurs2300,00 -
-
-
-
-
-
Smerter og palliasjon hos eldre2300,00 -
-
-
-
-
-
Geriatrisk Høstmøte 2021950,00 -
-
-
-
-
-
Basiskurs Aldring hos personer med utviklingshemning3700,00 -
-
-
-
-
-
VPM kursholderkurs i Vips praksismodell2800,00 -
-
-
-
-
-
Drift av pårørendeskoler og samtalegrupper0,00 -
-
-
-
-
-
Demenssykdommene - diagnostikk og behandling4100,00 -
-
-
-
-
-
Kognitiv stimulerende terapi HST gruppelederkurs1900,00 -
-
-
-
-
-
Akuttgeriatri for sykepleiere2300,00 -
-
-
-
-
-
Drift av pårørendeskole - utviklingshemning og demens0,00 -
-
-
-
-
-
Basal utredning av kognitiv svikt og demens3800,00 9
-
-
-
-
-
Frontallappsdemens, psykisk sykdom og personsentrert omsorg2300,00 11
-
-
-
-
-
Kognitiv stimulerende terapi KST gruppelederkurs2300,00 16
-
-
-
-
-
Preoperativ vurdering og optimalisering av eldre pasienter2300,00 18
-
-
-
-
-
Yngre personer med demens og deres familier - Planlegging0,00 19
-
-
-
-
-
Demensdagene 20212990,00 -
7
-
-
-
-