Akuttgeriatri

Dagskurs akuttgeriatri 06.05.2024
 
Om kurset:   
Hensikten med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy for å kunne gjenkjenne og ivareta den akutt syke geriatriske pasienten.  Kurset vil ta for seg temaer som vurdering av skrøpelighet, delirium og legemiddelbruk/polyfarmasi.
 
Målgrupper: 
Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og helsefagarbeidere – i både primær- og spesialisthelsetjenesten.
 
Vis mer informasjon

Program (info)