Nettbutikk

Aldring og helse utgir lærebøker, temahefter, fagrapporter og undervisningsmateriell. Du finner en oversikt over våre utgivelser i bokhandelen. Flere publikasjoner kan lastes ned gratis. 

Vi tilbyr en rekke kurs og konferanser som avholdes enten fysisk eller digitalt. Du finner detaljert informasjon under kurs. Flere av våre nettkurs er gratis.