Kurs navnPrisSepOktNovDesJanFeb
Sterk og stødig veilederkurs2400,00 -
-
-
-
-
-
Digitalt frokostmøte0,00 -
-
-
-
-
-
Ledelse av gruppesamtale på pårørendeskole og samtalegruppe 0,00 -
-
-
-
-
-
Basal utredning av kognitiv svikt og demens4350,00 -
-
-
-
-
-
"Takk bare bra..."6250,00 -
-
-
-
-
-
Fall hos eldre4350,00 -
-
-
-
-
-
Hukommelsesteamkonferansen4100,00 5
-
-
-
-
-
Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt4100,00 12
-
-
-
-
-
Kursholderkurs i Vips praksismodell4100,00 12
-
-
-
-
-
"Takk bare bra..."5900,00 18
-
-
-
-
-
Velferdsteknologi2400,00 19
-
-
-
-
-
Basiskurs om aldring og utviklingshemning3900,00 27
-
-
-
-
-
Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens2600,00 -
3
-
-
-
-
Sterk og stødig veilederkurs2800,00 -
16
-
-
-
-
Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens2600,00 -
17
-
-
-
-
Legemiddelbruk hos eldre4100,00 -
18
-
-
-
-
Den 8. nasjonale kongress i aldersforskning2190,00 -
23
-
-
-
-
Geriatrisk Høstmøte1200,00 -
26
-
-
-
-
Basal utredning av kognitiv svikt og demens4100,00 -
-
7
-
-
-
Fagdag-pårørendesamarbeid til personer med utviklingshemming650,00 -
-
9
-
-
-
Yngre personer med demens -oppfølging av barn og unge som pårørende0,00 -
-
16
-
-
-
Fagdag Lewy-legemedemens2600,00 -
-
23
-
-
-
Preoperativ optimalisering av eldre pasienter2600,00 -
-
23
-
-
-
Hjerneslag - Behandling og rehabilitering etter akuttfasen2600,00 -
-
30
-
-
-
Demensdiagnostikk og behandling - i en ny tid2600,00 -
-
-
6
-
-
Personer med demens og innvandrerbakgrunn0,00 -
-
-
7
-
-
Kursholderkurs Vips praksismodell4350,00 -
-
-
-
-
6