Konferanser

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse arrangerer årlig fire store konferanser:

Demensdagene 
Arrangeres i Oslo hvert år  i begynnelsen av desember.
Velg Demensdagene i menyen til venstre for mer informasjon. 

Landskonferansen i alderspsykiatri 
Landskonferansen i alderspsykiatri arrangeres hvert år i april/mai måned. Konferansen arrangeres i samarbeid med alderspsykiatriske avdelinger i landet, slik at den arrangeres på et nytt sted hvert år. Hensikten med konferansen er å gi faglig påfyll om relevante emner, spre erfaringer og gi deltakerne en oppdatering av forskningsnytt innen fagfeltet.

Konferansen er et tverrfaglig møtested for den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, beregnet på fagfolk med erfaring fra feltet.

Konferansen er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger blant eldre i distriktspsykiatriske sentra (DPS) og innen kommunehelsetjenesten.

Landskonferansen 2019 blir arrangert i Kristiansand 6.-8. mai, på Radisson Blu Caledonien Hotel.

Temakonferansen utviklingshemning og aldring
Konferansen er tverrfaglig og åpen for alle faggrupper innen kommune- og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning.

Målgruppen er også personell som jobber med utredning, undervisning og behandling innen disse fagfeltene.

Konferansen vil gi en status på hva som rører seg innen fagfeltet, presentere nye helseprosjekter og ikke minst gi faglig påfyll fra inspirerende foredragsholdere. 

Temakonferansen 2019 arrangeres i Oslo 13. november.

Hukommelsesteamkonferansen
Konferansen arrangeres årlig, den er tverrfaglig og tar sikte på å samle hukommelsesteam og koordinatorer som arbeider med utredning, diagnostisering og oppfølging av personer med hukommelsessvikt og demenssykdommer innen kommunehelsetjenesten.

Hensikten med konferansen er å gi faglig påfyll om relevante emner og spre erfaringer. Målgruppen er helsepersonell og leger i etablerte hukommelsesteam i kommunehelsetjenesten.

Konferansen holdes på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum den 10 -11. september 2019.  

Godkjenninger
Alle våre konferanser søkes godkjente av de ulike fagforbundene - som for eksempel til spesialiteter innen sykepleie, hjelpepleie/ omsorgsarbeid, ergoterapi, til spesialitetene i legers videre- og etterutdanning, samt til spesialitetene i klinisk psykologi. 


Aldring og helse er også medarrangør for konferanser/kongresser både nasjonalt og internasjonalt.