Sterk og stødig veilederkurs

Sterk og stødig er et kommunalt lavterskeltilbud der styrke- og balansetrening i grupper tilbys eldre personer med begynnende ustøhet og/eller endringer i bevegelsesfunksjon. Treningsgruppene drives i samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og frivillige instruktører, og forankres i frisklivssentral eller fysioterapitjenesten. Fysioterapeuter eller fagpersoner med idrettsfaglig bachelorgrad ansatt i disse tjenestene har opplærings- og veiledningsansvar for instruktørene.
Nasjonalt senter for aldring og helse tilbyr halvårlige sertifiseringskurs for Sterk og stødig-veiledere. Vi benytter omvendt undervisning («flipped classroom») som læringsdesign for kursene. Kursdeltaker gjennomgår teori som digitalt forarbeid (ca. 4 timer) før to dager fysisk kurs som hovedsakelig benyttes til veiledning, praktiske øvelser og refleksjon. I etterkant gjennomføres individuelt digitalt etterarbeid (ca 3 timer) før deltakeren får sin sertifisering.
Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 15.04.2024 09.00
Slutt: 16.04.2024 15.30
Sted: Bergen
Pris:
kr 3 000,00
Påmeldingsfrist: 15.03.2024 23.59.00

Program (info)