Geriatrikongressen 2024

Gamle Logen i Oslo, 8.-9. april 2024
Den 10. norske Kongressen i Geriatri
Kr 4200,- for leger -
Kr 3000,- for ikke-leger
Vis mer informasjon