Basal utredning av kognitiv svikt og demens

En god innføring i verktøyet for basal utredning.

Kurset tar for seg basal utredning av kognitiv svikt og demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos personer som bor på sykehjem.
Kurset gir en god innføring i verktøyet for basal utredning som gjennomføres av fastlege i samarbeid med hukommelsesteam/ kommunehelsetjenesten, og vil inneholde grunnleggende sykdomslære og innføring i bruk av anbefalte verktøy og metoder.
Det legges også vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt, og videre oppfølging. Kurset vil inneholde forelesninger, praktiske øvelser og det vil bli rom for spørsmål og diskusjoner.
Vis mer informasjon