Geriatrisk Høstmøte

Kvalitetsutvalget i Norsk forening for geriatri arrangerer for fjerde gang Geriatrisk Høstmøte.  Sentrale emner i år blir bred geriatrisk vurdering, lindrende behandling i livet sluttfase med og uten COVID-19, kasuistikkonkurranse, oppdateringer fra faggruppene og  reise i geriatriens historie med selveste Knut Engedal.

Kurset er godkjent med 6 kurstimer som valgfritt kurs til spesialitetene geriatri, indremedisin og nevrologi.

Geriatrisk høstmøte administreres av Aldring og helse, faktura vil derfor komme fra Aldring og helse, Sykehuset i Vestfold.

 

Vis mer informasjon

Program (info)