Yngre webinaret - Tilpassede tilbud for yngre personer med demens og deres familier

Tilpassede tilbud for yngre personer med demens og deres familier
Gratis webinar

Når en person får demens påvirkes hele familien. Sammenliknet med eldre er det noen viktige forskjeller hos yngre personer med demens. Mange er fortsatt i arbeid, er fysisk spreke, har yngre barn og en ektefelle som selv er midt i livet. Disse familiene vil ha behov for tilpassede tjenester gjennom sykdomsforløpet. Ifølge veiviser demens vil yngre personer med demens ofte ha behov for særlig tilrettelegging og det må sikres at disse personene og deres pårørende tilbys tilpassede tjenester. Årets webinar setter derfor søkelyset på tilpassede tilbud til yngre personer med demens og deres familier. Temaene vil bli formidlet av fagpersoner og pårørende via foredrag, filmklipp, m.m.
Målgruppen er primært ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner, samt andre interesserte.
Webinaret sendes digitalt. Deltakerne kan følge med fra PC, nettbrett eller mobiltelefon og får tilsendt en lenke på e-post. Foredragene vil bli filmet og gjøres tilgjengelig til de påmeldte i etterkant.


Webinaret er et av pårørendetiltakene i Demensplan 2025 og arrangeres av Aldring og helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 31.10.2024 12.00
Slutt: 31.10.2024 15.00
Sted: Digitalt
Pris:
kr 0,00
Påmeldingsfrist: 24.10.2024 23.59.00