Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt

I utvidet demensutredning gjennomføres medisinsk undersøkelse og MR-undersøkelse av hjernen samt utvidet kognitiv undersøkelse, som er tema for kurset.

 Kurset omhandler valg av kognitive tester, gjennomføring av testene og fortolkning av testprofilen. Kurset vil særlig være rettet mot utredning av demens og andre sykdommer som kan gi kognitive forstyrrelser hos eldre.

Kurset er særlig beregnet på spesialister og leger under spesialisering i geriatri, alderspsykiatri og nevrologi, samt for psykologer.  I tillegg er kurset åpent for andre faggrupper (f.eks. ergoterapeuter og sykepleiere) som jevnlig deltar i kognitiv utredning av pasienter og som allerede er fortrolige med basal demensutredning og tester som MMSE-NR3 og klokketesten.

Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 22.10.2024 08.30
Slutt: 23.10.2024 16.00
Sted: Oslo
Pris:
kr 4 350,00
Påmeldingsfrist: 16.09.2024 23.59.00

Program (info)