Symptomer ved Alzheimers sykdom og Vaskulær demens

Symptomer ved Alzheimers sykdom og Vaskulær demens – kunsten å forstå det vi ser
«Pasienten samarbeider ikke, han vil jo ikke bruke rullatoren»

 

Vi inviterer til fagdag for helse- og omsorgspersonell som jobber i kommunehelsetjenesten. 
Temaet for fagdagen er valgt fordi det opptar brukere av VIPS praksismodell som jobber i sykehjem og hjemmetjenester, men det er ikke nødvendig med kunnskap om VIPS praksismodell for å delta på fagdagen.

På årets fagdag ser vi nærmere på symptomene som følger av Alzheimers sykdom og vaskulær demens. «Alle» som jobber i demensomsorgen har hørt om de ulike demenssymptomene, men klarer vi å gjenkjenne dem i samhandling med personen med demens? God demensomsorg krever kunnskap og evne til å observere og forstå hva vi ser.

Vi minner om at kurspåmeldingen er for enkeltpersoner, også på digitale kurs, men vi tilbyr grupperabatter ved samlet påmelding knyttet til en og samme fakturaadresse.

Vis mer informasjon

Program (info)