Geriatrisk høstmøte

Høstmøte i Norsk forening for geriatri
Læringsmål: Målet for årets høstmøte er å oppnå grundig og oppdatert kunnskap om kognisjon, skrøpelighet og samtykkekompetanse. I tillegg ønsker vi å fremme samarbeid på tvers av spesialiteter, med spesielt fokus på å skape gode forutsetninger for en god alderdom selv i møte med sykdom. Kan et perspektiv som vektlegger «intrinic capacity» og «recilience» gi oss en mer positiv forståelse av skrøpelighet? Kan vi få en god aldring og meningsfulle dager med demens og andre helseutfordringer?
Gjennom møtet vi vil utforske hvordan fysisk aktivitet og ernæring kan forbedre livskvaliteten i alderdommen, med støtte fra den nyeste forskningen. Videre vil det bli presentert oppdateringer fra faggruppene delirium, hjerneslag, skrøpelighetsvurderinger, palliasjon, demens og ortogeriatri samt den siste forskningsaktivitet og nyvinningene på disse områdene. Det blir en sesjon med gjennomgang av kasuistikker.
Pasienter med adferdsforstyrrelser og akutt somatisk sykdom er utfordrende å håndtere. Hvordan lykkes vi med et godt samarbeid med alderspsykiatrien? For å belyse dette temaet, har vi invitert en alderspsykiater og en geriater som sammen vil dele sin innsikt og ulike perspektiver.
Avslutningsvis vil Anne Rita Øksengård, forskningssjef i Nasjonalforeningen, holde et foredrag om demens i fortid, nåtid og fremtid.
Pensjonister kr 800,- og medisinstudenter deltar gratis
Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 07.11.2024 09.00
Slutt: 07.11.2024 16.10
Sted: Oslo
Pris:
kr 1 300,00
Påmeldingsfrist: 06.10.2024 23.59.00

Program (info)