Komponentvaren Kursholderkurs i Vips praksismodell

Målet med kurset er å lære opp helsepersonell med bachelorgrad til å bli kursholdere for basiskurs i VIPS praksismodell (VPM) i kommunehelsetjenesten. Det anbefales at et arbeidssted melder på to som kan være kursholdere og holde VPM basiskurs sammen. Erfaring viser at implementering av VPM på arbeidsplassen er enklere når minst en av kursholderne har stilling som avdelingsleder, fagutviklingssykepleier eller annen rolle med fagansvar.
Kursholderkurset gir innføring i omsorgsfilosofien personsentrert omsorg, opplæring i roller og funksjoner i VIPS praksismodell og hvordan basiskurset i VIPS praksismodell gjennomføres for ansatte i kommunehelsetjenesten.
Deltagere på kursholderkurset får tilgang til komplett undervisningsmateriell til basiskurset med opplegg, refleksjonsspørsmål og foredragsfilmer.
Vis mer informasjon

Program (info)

Program