Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens

Dette kurset retter seg mot helsepersonell som ønsker å lære og lede grupper med personer med demens i kognitiv stimuleringsterapi etter manualen Hukommelsesstimulerende terapi.

Kognitiv stimuleringsterapi handler om å stimulere kognitive og sosiale funksjoner hos personer med mild til moderat grad av demens,
fortrinnsvis i grupper à 5-8 deltakere og med to gruppeledere. Det anbefales at det gjennomføres 14 gruppemøter á 45 minutter, to ganger per uke.

Vis mer informasjon

Program (info)

Program