Mastergradsemne "Eldre og demens"

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har inngått et undervisningssamarbeid med VID vitenskapelige høgskole. Samarbeidet innebærer at en del av kursene som tilbys om demens fra Aldring og helse kan bygges på til et mastergradsemne «Eldre og demens», som gir 10 studiepoeng. Emnet kan inngå som et valgemne dersom studenten tar mastergrad ved instituttet.

Om mastergradsemnet:

  • Undervisning: Studentene må dokumentere gjennomføring av minimum fire dagskurs i regi av Aldring og helse (gjelder kursene merket stjerne, se kursoversikt).
  • Pensum: VID vitenskapelige høgskole har utviklet et obligatorisk pensum for emnet. Studentene må utvikle et selvvalgt pensum på 100 sider.
  • Vurderingsordning: Eksamen gjennomføres som skriftlig og individuell hjemmeoppgave hvor studentene tar utgangspunkt i og analyserer en selvvalgt problemstilling innenfor emnets tematikk. Besvarelsen skal være på 3500 ord (pluss/minus 10 prosent). Eksamen gjennomføres en gang per semester. Vurderingsuttrykk: Karakter A–F.
  • Opptak: Studenter som ønsker å ta dette masteremnet må søke opptak som enkeltemnestudent ved VID vitenskapelige høgskole. Kravet er godkjent bachelorutdanningen eller tilsvarende innen helse- eller sosialfag. Søknadsfrist til studiet 15. april og 15. november.

Kursene som er godkjent til mastergradsemnet Eldre og demens er merket med * i kursoversikten.

 

Kontaktperson ved VID vitenskapelige høgskole:
Even Myrtrøen 
even.myrtroen@vid.no
tlf: 22451948

Kurstilbudet er under utvikling.