Etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper

Gratis veiledningswebinar

Meld dere på høstens webinar!
Tilskuddsordningen for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper blir videreført i 2022. Satsene er 35 000 kr. for pårørendeskole i en kommune, for interkommunal pårørendeskole 45 000 kr. og for samtalegruppe 8 000 kr. Dere trenger ikke å ha søkt om tilskuddsmidler for å delta på webinaret, men hvis dere har planer om å gjennomføre tilbud i løpet av 2022, er siste frist for å søke om midler satt til 1. september. Les mer om tilskuddsordningen her
Målgruppen for webinaret er ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten som ønsker å etablere eller videreføre pårørendeskole eller samtalegruppe. Meld gjerne på flere fra samme arbeidssted.
Målet er å gi deltakerne en grunnleggende innføring, tips og råd om planlegging og gjennomføring av pårørendeskole og samtalegruppe og informasjon om ressurser i arbeidet.
Kurset består av nettforelesninger og dialog i chatfunksjonen.  
Webinaret holdes på Microsoft Teams, og deltakerne er med fra PC, nettbrett eller mobiltelefon.En møtelenke for å delta sendes på e-post en dag før webinaret.
Ved å melde deg på gir du samtykke til at navnet ditt er synlig for andre deltakere under webinaret.
Arrangør: Aldring og helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet,som en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025
Vis mer informasjon