Legemiddelbruk hos eldre

Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger, men kan også være aktuelt for sykehusleger. Det omhandler rasjonell farmakoterapi for eldre, og har 15 undervisningstimer fordelt over to dager.
Kurset vil legge vekt på medikamentell behandling i de tilfellene der man er usikker på nytten av standard behandlingsretningslinjer, dvs. når medisinlistene er lange,
pasienter har sammensatte og komplekse helseproblemer og er skrøpelige. Vi vil drøfte de store hovedgruppene av legemidler (hjerte-/karmidler, psykofarmaka, anti-diabetika osv.) og bruke mye tid på samvirket mellom dem.
Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 17.10.2024 08.30
Slutt: 18.10.2024 08.30
Sted: Oslo
Pris:
kr 4 350,00
Påmeldingsfrist: 15.09.2024 23.59.00