Drift av pårørendeskoler og samtalegrupper

 


Gratis veiledningswebinar
Tilskuddsordningen for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper blir videreført i 2021. Satsene i tilskuddsordningen i 2021 er 35 000 kr. for pårørendeskole i en kommune, for interkommunal pårørendeskole 45 000 kr. og for samtalegruppe 8 000 kr.
Målgruppen for webinaret er ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester som ønsker å etablere eller videreføre pårørendeskole eller samtalegruppe. Meld gjerne på flere fra samme kommune. Dere trenger ikke å ha søkt om tilskuddsmidler for å delta på webinaret.
Målet er å gi deltakerne tips og råd om planlegging og gjennomføring av pårørendeskole og samtalegruppe og presentasjon av tilgjengelige ressurser i arbeidet.
Kurset består av nettforelesninger, samtale og diskusjon.
Webinaret holdes på Microsoft Teams, og deltakerne er med fra PC, nettbrett eller mobiltelefon. En møte-lenke for å delta sendes på e-post en dag før webinaret.
Det er en fordel at du deler kamera og lyd med øvrige deltakere under felles samtale. Ved å melde deg på gir du samtykke til at navnet ditt er synlig for andre deltakere under webinaret.

Arrangør: Aldring og helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet,som en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025

Vis mer informasjon

Program (info)