Basal utredning av demens og kognitiv svikt

Dette kurset tar for seg basal utredning av kognitiv svikt og demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos personer som bor på sykehjem.  Kurset gir en god innføring i det reviderte verktøyet for basal utredning som gjennomføres av fastlege i samarbeid med hukommelsesteam/ kommunehelsetjenesten, og vil inneholde grunnleggende sykdomslære og innføring i bruk av anbefalte verktøy og metoder. Det legges også vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt, og videre oppfølging. Kurset vil inneholde forelesninger, praktiske øvelser og det vil bli rom for spørsmål og diskusjoner.

Målgruppe: kurset passer for dere som er involvert i basal utredning av demens, både leger og helse- og omsorgspersonell i hukommelsesteam, etc. Det er aktuelt for dem som er nye i dette feltet, men og så for dem som har holdt på en stund og ønsker en oppdatering på feltet.

Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 24.03.2021 09.00
Slutt: 25.03.2021 16.00
Pris
kr 3 800,00
Påmeldingsfrist: 16.03.2021 23.59.00

Program (info)