Utviklingshemning

Fagområdet Utviklingshemning og aldring

Aldring og helse tilbyr kurs med høy faglig relevans for både helsepersonell, tjenesteytere, pårørende, ledere og andre innen fagområdet utviklingshemning.

Kursene dekker et bredt område av temaer. Omfanget kan strekke seg fra timeskurs til kurs med varighet på 1-3 dager.

Foredragsholderne på de ulike kursene er fagpersoner med både forskningskompetanse og klinisk yrkeserfaring. Alle kursene har gjerne en praksisnær tilnærming

Les mer om vårt fagområde utviklingshemning og aldring her

Kurs navnPrisJanFebMarAprMaiJun