Demens

Fagområdet demens 

Fagområdet demens tilbyr kurs med høy faglig relevans for både helsepersonell, tjenesteytere, pårørende, ledere og andre.

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigst årsaken til demens, men det finnes mange flere.

Kursene dekker et bredt område av temaer. Omfanget kan strekke seg fra timeskurs til kurs med varighet på 1-3 dager.

Foredragsholderne på de ulike kursene er fagpersoner med både forskningskompetanse og klinisk yrkeserfaring. Alle kursene har gjerne en praksisnær tilnærming.

Kontakt demens Guro Hanevold Bjørkløf, guro.bjorklof@aldringoghelse.no 
Kontakt geriatri Linn Marie Høilund, linn.marie.hoilund@aldringoghelse.no  

 

Les mer om vår fagområde Demens her

Vår 2020

Kurs navnPrisJanFebMarAprMaiJun