Demens

Fagområdet demens tilbyr kurs med høy faglig relevans for både helsepersonell, personer med demens, pårørende, ledere og samfunnsplanleggere.

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens, men det finnes mange flere.

Kursene dekker et bredt område av temaer. Omfanget kan strekke seg fra timeskurs til kurs med varighet på 1-3 dager. Foredragsholderne på de ulike kursene er fagpersoner med både forskningskompetanse og klinisk yrkeserfaring. Alle kursene har gjerne en praksisnær tilnærming.

Kontaktperson Demens: Guro Hanevold Bjørkløf, guro.bjorklof@aldringoghelse.no

Les mer om vårt fagområde Demens her

Vår 2022

Kurs navnPrisJanFebMarAprMaiJun