Samtaleverktøy-demens

Samtaleverktøy-demens
Varenr.
3126
Pris
kr 182,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Samtaleverktøy – demens er et verktøy primært til bruk for helse- og omsorgspersonell, men det kan også anvendes av pårørende. Det er utviklet for å være til støtte og sette rammen for en involverende og meningsfull samtale med personer med mild til moderat grad av demens.

Samtaleverktøyet består av papplate, formet som et hjul, inndelt i fire sentrale emner med tilhørende samtalekort som kan anvendes under samtalen. Hjulet og samtalekortene brukes for å legge til rette for en meningsfull dialog som sikrer involvering og medvirkning fra personen med demens sin side. Samtalekortene legger til rette for å ta opp viktige tema for å sikre personen et godt liv i hverdagen og kunne snakke om personlige verdier, interesser og ønsker.

Verktøyet kan brukes til å lære personen og de pårørende å kjenne og til oppfølging etter hvert som demenssykdommen utvikler seg. Med samtaleverktøyet følger også veiledere til bruk av samtaleverktøyet og samtalekortene som gir detaljerte beskrivelser av hvordan samtaleverktøyet kan brukes.

Materiellet er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold med tillatelse fra Nationalt Videncenter for Demens, Danmark 2019. (© 2019 Nationalt Videnscenter for Demens).

Aldring og helse har utviklet produktet på oppdrag fra Helsedirektoratet.


 Esken (ISBN:978-82-8061-509-1) inneholder:

• Samtalekort
Antall kort: 49
ISBN:978-82-8061-514-5 (trykt)
ISBN:978-82-8061-630-2 (PDF) Last ned her

• Samtalehjulet – ark
ISBN: 978-82-8061-512-1 (trykt)
ISBN:978-82-8061-630-2 (PDF) Last ned her

• Betydnig – ark
ISBN: 978-82-8061-513-8 (trykt)
ISBN: 978-82-8061-631-9 (PDF) Last ned her

• Veileder til samtalekort
Antall sider: 27
ISBN: 978-82-8061-515-2 (trykt)
ISBN: 978-82-8061-516-9 (PDF) Last ned her

• Håndbok
Antall sider: 23
ISBN: 978-82-8061-510-7 (trykt)
ISBN: 978-82-8061-511-4 (PDF) Last ned her

Utgivelsesår: 2020