Måltider er mer enn mat

Måltider er mer enn mat
Varenr.
3265
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Måltider er mer enn mat

Et av satsingsområdene i Demensplan 2015 er etablering av dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens. Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. En hyppig aktivitet i disse tilbudene vil være måltidet. I tillegg til den ernæringsmessige betydningen er måltidet viktig som sosial og kognitiv stimulering. Måltidet er en kjent aktivitet som kan mestres selv om personen har kommet et godt stykke inn i demensutviklingen. Med individuell tilrettelegging vil måltidet kunne gi stimulering og mestringsopplevelser, samhandling og kontakt med medmennesker, skape gjenkjenning og historiske tilbakeblikk om gamle mattradisjoner, skikk og bruk.

Måltidet er et tiltak uten store kostnader som kan være med å fremme og tilrettelegge for en positiv atmosfære som kan smitte over på miljøet i dagaktivitetstilbudet generelt. Vi håper dette temaheftet, utarbeidet av ergoterapeut Grethe Berg, vil være til nytte og gi gode ideer til hvordan måltidene kan tilrettelegges i dagaktivitetstilbudene.

 

Last ned digital versjon av heftet Måltider er mer enn mat

Antall sider: 27

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-8061-780-4 (PDF)