Ernæringspraksis er mer enn måltid

Ernæringspraksis er mer enn måltid
Varenr.
3235

Kvantumsrabatt

Loading...

Ernæringspraksis er mer enn måltid

Et av satsingsområdene i Demensplanen 2015, «Den gode dagen», er å legge til rette for dagaktivitetstilbud for personer med demens. I et dagaktivitetstilbud er ernæringsarbeid en sentral oppgave. Helsedirektoratet utga i 2009 «Nasjonale faglige retningslinjer for å forebygge og behandle feilernæring og underernæring». Helsetilsynets årsrapport for 2010 viste at to av tre kommuner hadde avvik i forhold til hva som er vurdert som et godt ernæringsarbeid. I 2012 utga Helsedirektoratet «Kosthåndboken, Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten». Hovedmålet med veilederen var å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet innen hele helse- og omsorgstjenesten. Godt tverrfaglig samarbeid og tydelig ansvarfordeling er avgjørende for å lykkes med et godt ernæringsarbeid.

Formålet med dette temahefte er å bidra med kunnskap innen ernæringsarbeid til personell som arbeider i dagaktivitetstilbud for personer med demens. Ernæringsarbeidet i dagaktivitetstilbudet må være individuelt tilpasset slik at måltidene og aktivitetene gir muligheter for mestring og trivsel for personen med demens. God matomsorg vil si å sikre et tilstrekkelig kosthold ut fra ernæringsbehovet.


Last ned digital versjon av heftet Ernæringspraksis er mer enn måltid

 

Antall sider: 32

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-8061-761-3 (PDF)