Temakoffert Pårørendetilbud(utviklingshemning)

Temakoffert Pårørendetilbud(utviklingshemning)
Varenr.
2543

Kvantumsrabatt

Loading...
Etablering og drift av pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemning og demens

Formålet med temakofferten er å formidle kunnskap om demens hos personer som har utviklingshemning. Kofferten inneholder materiell til bruk ved drift av pårørendeskoler for pårørende til personer som har utviklingshemning og demens. Den består blant annet av faglitteratur om utviklingshemning, demens og aldring, hefter med tilrettelagt tekst om demens og aldring, kartleggingsverktøy og artikler og nettressurser til inspirasjon for kursledere og kursdeltakere.

 

Innholdet benyttes som støtte i undervisning, og lånes ut og deles med deltakere på pårørendeskolen.

 

Aldring og helse administrerer pårørendeskolene på oppdrag fra Helsedirektoratet. Gjennom tilskuddsordningen i Demensplan 2025 kan både kommuner og spesialisthelsetjenester søke om midler til drift av pårørendeskolen.

 

Innholdsfortegnelse: Last ned her

 

Utgivelsesår: 2014

ISBN:  978-82-8061-600-5