Kompetanseheving ABC-liten brosjyre

Kompetanseheving ABC-liten brosjyre
Varenr.
3313

Kvantumsrabatt

Loading...

Kompetanseheving for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Dette er en liten informasjonsbrosjyre om ABC-opplæringen.

ABC-opplæringen er kompetansehevende tiltak rettet mot ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen gis innenfor ulike kompetanseområder:

demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling og utviklingshemming. Hver opplæring

er bygget opp rundt innholdet i en ABC-perm. Opplæringen gjennomføres i kombinasjon med jobb

og tar om lag ett år å gjennomføre. Gjennom fagseminarer, gruppesamlinger og selvstudier får

deltageren dokumentert kompetanse innenfor det valgte området.

 

Brosjyren er skrevet av ansatte i Aldring og helse.