Informasjon om ABC opplæringen - stor brosjyre

Informasjon om ABC opplæringen - stor brosjyre
Varenr.
3316

Kvantumsrabatt

Loading...

Informasjon om ABC-opplæringen i kommunene 2021–2025
En tverrfaglig kompetansesatsing i kommunale helse- og omsorgstjenester

Dette er en stor informasjonsbrosjyre om ABC-opplæringen.
ABC-opplæringen er kompetansehevende tiltak rettet mot ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen gis innenfor ulike kompetanseområder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling og utviklingshemming. Hver opplæring er bygget opp rundt innholdet i en ABC-perm. Opplæringen gjennomføres i kombinasjon med jobb

og tar om lag ett år å gjennomføre. Gjennom fagseminarer, gruppesamlinger og selvstudier får deltageren dokumentert kompetanse innenfor det valgte området. Brosjyren er skrevet av ansatte i Aldring og helse.

Her kan du laste ned brosjyren «Informasjon om ABC-opplæringen i kommunene 2021–2025».

Antall sider: 26
Utgivelsesår: 2021
ISBN: 978-82-8061-814-6 (PDF)
ISBN: 978-82-8061-815-3 (trykt)