Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning

Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning
  • Kurs for pårørende tileldre med utviklinghemning - STERK.jpg

  Kan lastes ned som PDF her

Kirsti Hotvedt, Ketil Beer Johansen, Frode Kibsgaard Larsen, Bengt-Ole Nordström:

Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning; Evaluering av STERK - Støtte, erfaring og kunnskapRapport

Forlaget Aldring og helse 2013

ISBN 978-82-8061-201-4 (trykket utgave)      ISBN 978-82-8061-201-4 ( PDF)

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler.

Rapporten bygger på erfaringer fra et toårig samarbeidsprosjekt mellom frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer innenfor tjenestetilbudet til personer med utviklingshemning. Mange personer med utviklingshemning har en tidligere og raskere aldringsprosess enn andre vil oppleve. Allerede fra 40 års-alderen kan noen ha en funksjonell alder som tilsvarer en eldre person.

Målsettingen med prosjektet har vært å utvikle kursmodeller som kan ivareta behov pårørende har for informasjon og støtte.