Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning

Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning; Evaluering av STERK - Støtte, erfaring og kunnskap
Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering med Extra-midler.
Rapporten bygger på erfaringer fra et toårig samarbeidsprosjekt mellom frivillige organisasjoner og kompetansemiljøer innenfor tjenestetilbudet til personer med utviklingshemning. Mange personer med utviklingshemning har en tidligere og raskere aldringsprosess enn andre vil oppleve. Allerede fra 40 års-alderen kan noen ha en funksjonell alder som tilsvarer en eldre person.
Målsettingen med prosjektet har vært å utvikle kursmodeller som kan ivareta behov pårørende har for informasjon og støtte.
Antall sider: 56
Utgivelsesår: 2013
ISBN 978-82-8061-201-4 (Trykket utgave)
ISBN 978-82-8061-202-1 (PDF-nettutgave)

Last ned digital versjon av rapporten her