Sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien (digital)

Sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien (digital)
Varenr.
3336

Kvantumsrabatt

Loading...
Sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien

Eldre er betegnet som en sårbar gruppe for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19. De har følgelig blitt oppfordret til å holde sosial distanse i sterkere grad enn resten av befolkningen. Det er viktig å kartlegge hvordan smitteverntiltakene har påvirket eldres livssituasjon for å få kunnskap om pandemiens påvirkning på deres helse.

 

I denne rapporten kan du blant annet lese om
eldres opplevelse av sosial isolasjon under pandemien

eldres opplevelse av frykt for covid-19

eldres bruk av skjermbaserte medier for blant annet kontakt med sosialt nettverk og helsepersonell

 

Rapporten vil være aktuell for alle interesserte, ikke minst helsepersonell og andre som arbeider innenfor feltet eldreomsorg, for politikere og andre beslutningstakere og for mediefolk. Rapporten gir grunnlag for oppfølging av eldre etter pandemien og for planlegging av helse- og omsorgstjenester ved liknende situasjoner i fremtiden.

 

Rapporten er laget av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 

Tanja Louise Ibsen har vært redaktør og hovedforfatter. Medforfattere er Anne Marie Mork Rokstad, Siren Eriksen, Guro Hanevold Bjørkløf, Marit Tveito, Sverre Bergh og Geir Selbæk.

Last ned digital versjon av heftet Sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien

Utgivelsesår: 2022
ISBN: 978-82-8061-791-0 (PDF)

ISBN: 978-82-8061-789-7 (HTML)

ISBN: 978-82-8061-788-0 (trykt)