Psykiske sykdommer hos eldre

Psykiske sykdommer hos eldre
Varenr.
3076
Pris
kr 460,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Boka dekker et bredt spekter av temaer innen feltet psykisk helse hos eldre og retter seg mot alle som jobber med eldre i kommunehelsetjenesten. Boka inneholder både faktakunnskap og praktiske råd i møte med eldre personer med psykiske sykdommer og deres pårørende. Boka henvender seg til fagskolestudenter og studenter på bachelornivå innen helse- og sosialhelsefaglige utdanninger, samt studenter ved master og videreutdanninger med fordypning i fagfeltet.
I boka kan du lese om psykiske sykdommer hos eldre som depresjon, demens, angst, psykoser, delirium og personlighetsforstyrrelser. Å kjenne igjen symptomer på psykisk sykdom er nødvendig for å kunne tilby utredning, riktig behandling og god omsorg. Boka beskriver derfor hvordan symptomer som for eksempel nedstemthet, angst, hukommelsesvansker og vrangforestillinger kan være en del av ulike psykiske sykdommer og symptombilder.
Boka inneholder også kapitler om søvn og søvnforstyrrelser, rus og selvmord hos eldre, samt hvordan tjenester til eldre med psykiske sykdommer kan organiseres. Boka har tre behandlingskapitler som gir en innføring i; miljøbehandling, psykologisk behandling og biologiske behandlingsmetoder. Å være pårørende til eldre med psykiske sykdommer kan være utfordrende. Boka her derfor et eget kapittel om pårørendes opplevelse, deres rettigheter og hvilke tilbud de kan ha nytte av. Avslutningsvis har boka et kapittel om veiledning av helse- og omsorgspersonell. Her får du en innføring i hvordan veiledning kan gi støtte og motivasjon i arbeidet med eldre med psykiske sykdommer. Boka har mange dyktige forfattere der fagfolk i og utenfor Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har bidratt med oppdatert og spennende kunnskap på feltet.

Antall sider:  326
Utgivelsesår: 2020
ISBN: 978-82-8061-386-8