Alderspsykiatri

Alderspsykiatri
Varenr.
3051
Pris
kr 500,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Denne læreboka gir oversikt over fagfeltets utvikling og forklarer hvordan alderspsykiatrien er organisert. Forfatterne beskriver utredning og diagnostikk av psykiske lidelser hos eldre og hvordan lidelsene kan forebygges og behandles. Læreboka drøfter pårørendes rolle og situasjon, og belyser etiske og juridiske forhold i møte med denne pasientgruppa. Det er egne kapitler om temaene søvn, selvmord og selvmordsfare, psykisk helse hos eldre fra andre kulturer og psykisk helse hos eldre med utviklingshemning.

Boka er skrevet for studenter og helsepersonell med bachelorgrad innenfor helse- og sosialfaglig utdanninger, samt psykologer og leger som jobber i det alderspsykiatriske fagfeltet. I tillegg vil den være nyttig for helse- og omsorgspersonell med utdanning på videregående- og bachelornivå.

 

Dette er en helt ny lærebok i alderspsykiatri, men innholdet bygger på læreboka Alderspsykiatri i praksis (Engedal, 2008). Knut Engedal og Marit Tveito har vært fagredaktører og hovedforfattere, og mange dyktige fagfolk har bidratt som medforfattere og konsulenter.

 

Boka er inndelt i sju deler:

1: Aldring og alderspsykiatri

2: Utredning

3: Forebyggende tiltak og behandling

4: Psykiske lidelser

5: Utvalgte temaer

6: Delirium og demens

7: Pårørende, juss og etikk

 

Antall sider: 474

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-8061-385-1