VIPS-manualen for ledere

VIPS-manualen for ledere
Varenr.
3162
Pris
kr 150,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Personsentrert ledelse - fra visjon til praksis

VIPS-manualen for ledere er skrevet for ledere i helse- og omsorgstjenesten som ønsker å implementere VIPS praksismodell i sin enhet eller virksomhet. VIPS praksismodell anvender VIPS-rammeverket for å implementere personsentrert omsorg. VIPS er et akronym for hovedelementene i omsorgsfilosofien til den britiske sosialpsykologen Tom Kitwood. V står for verdier, I for individuell omsorg, P for perspektivet til personen med demens og S for sosialt støttende miljø.

 

Denne manualen legger vekt på lederperspektivet i implementeringen av personsentrert omsorg ved hjelp av VIPS praksismodell (VPM). I fagmøtet i VPM brukes strukturert teamarbeid, opplæring, veiledning og støttende ledelse til å utvikle en personsentrert omsorgskultur. I fagmøtet deltar de ansatte aktivt for å gjøre verdiene i personsentrert omsorg om til praktisk virkelighet. For å implementere VIPS praksismodell må lederen for virksomheten, lederen på den enkelte enheten og minst én representant fra den største yrkesgruppa i hver enhet delta på basiskurset i VIPS praksismodell. Om arbeidsstedet ønsker å gi fortløpende opplæring til nyansatte, kan arbeidsstedet utdanne egne kursholdere i VPM. For å bli kursholder i VPM må man være helse- og omsorgspersonale med minimum bachelorgrad.

 

Antall sider: 67

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-8061-604-3 (trykt)