Testasjonsevne hos personer med demens

Testasjonsevne hos personer med demens
Varenr.
3426
Pris
kr 280,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Testasjonsevne hos personer med demens

Å ha testasjonsevne innebærer å ha den kognitive kapasiteten som er nødvendig for å opprette, endre eller tilbakekalle et testament. I utgangspunktet kan alle over 18 år opprette et testament, men ved en betydelig reduksjon i kognitive evner kan denne muligheten bortfalle. I denne boken settes det søkelys på demens og testasjonsevne. Demenssykdommer kjennetegnes av reduserte kognitive evner.

Det er ventet at tvister om testamenttolkning og testamenters gyldighet vil tilta i årene som kommer, og demenssykdom kan være én av årsakene til dette. Levealderen vår øker, og vi blir stadig flere eldre. I hovedsak er det eldre mennesker som får demenssykdom. Hensikten med håndboken er å gi advokater kunnskap om hva en demenssykdom betyr for en persons evner til å ta beslutninger om egen formue og eiendom. Likeledes er hensikten å gi leger og psykologer informasjon til bruk i vurderingen av om en pasient har tilstrekkelige kognitive evner til å opprette testament. Vi håper at en bedre og mer målrettet vurdering av testasjonsevne hos personer med kognitiv svikt kan bidra til å redusere antall arvekonflikter som ender i rettsvesenet.

Antall sider: 57
Utgivelses år: 2023
ISBN: 978-82-8061-811-5 (trykt)