Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen

Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen
Varenr.
3234

Kvantumsrabatt

Loading...
Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen

Personer med demens kommer ofte ikke i gang med gjøremål og aktiviteter av seg selv,

men må motiveres og igangsettes med omsorg, respekt og kreativitet. Uro og uønsket

atferd må forebygges med stimuli og tilstedeværelse. Miljøbehandlingen skal legge

til rette for positive hendelser og forhindre negative hendelser både for personen med demens,

omsorgspersonale og pårørende. Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen er en metode for tilrettelegging av individuell miljøbehandling som bygger på tilnærmingsmåtene trygghet, støtte, struktur, engasjement og bekreftelse.

 

Denne håndboka viser enkle forslag for innføring av ny praksis, som også kan også benyttes

for å systematisere og forbedre praksis som allerede er etablert. Målgruppen for håndboka er personale og ledere i sykehjem som ønsker å bruke miljøet for å gi god behandling for pasienter med demens i institusjon

Last ned digital versjon av heftet Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen

 

Antall sider: 36

Utgivelsesår: 2015

ISBN: 978-82-8061-760-6 (PDF)