Stimulusbok (AKTB-NR)

Stimulusbok (AKTB-NR)
Varenr.
2545
Pris
kr 40,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Norsk Revidert Addenbrookes Kognitive Testbatteri (AKTB–NR)
Strobel, Aga, Bekkhus-Wetterberg, Bjørkløf, Brierley, Bystad, Engedal, Haugen, Johansen, Odner & Rosness
Tilrettelagt og revidert med tillatelse fra Hodges. Boka er utviklet med støttemidler fra Helsedirektoratet
Stimulusboka inneholder 15 stimulusark som er nødvendige for å gjennomføre testbatteriet AKTB-NR.
AKTB-NR er et kognitivt screeninginstrument som inkluderer MMSE-NR3 (Mini Mental Status Evaluering) og KT-NR3 (Klokketest). Dermed gir AKTB-NR mer nyanserte opplysninger om det kognitive funksjonsnivå enn for eksempel. MMSE-NR3 alene. AKTB-NR er delt inn i fem kognitive domener: oppmerksomhet/orientering, hukommelse, ordflyt, språk og visuospatial funksjon.
 
AKTB-NR alene er ikke tilstrekkelig for å diagnostisere demens. Diagnosekriteriene for demens også være oppfylt. AKTB-NR supplerer annen utredning så som somatisk undersøkelse, legemiddelgjennomgang, komparentintervju (med blant annet spørsmål om type/forløp/varighet av eventuell kognitiv svikt og endret ADL-funksjon) og vurdering av stemningsleie.
 
Kompetansekrav:  Helsepersonell kan gjennomføre AKTB-NR, men det forutsettes at testleder har satt seg nøye inn i reglene for administrasjon og skåring (se forside testark).  Som følge av at MMSE-NR3 er en del av AKTB-NR, bør testleder ha fått opplæring i bruk av MMSE-NR og kjenne til manualens innhold. Vurdering av diagnostisk betydning av testresultater utføres av lege eller psykolog.
Se Aldring og helses hjemmeside: Skalaer og tester
Tidsbruk: 15-30 minutter
 
Utgivelsesår: 2016