Smi- mens jernet er varmt

Smi- mens jernet er varmt
Varenr.
2845
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Fra Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens til Aldring og helse

Denne boka utgis i forbindelse med markeringen av at det i 2017 er 20 år siden starten på den virksomheten som i dag heter Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Ved et jubileum er det viktig ikke bare å se framover, men også vende blikket bakover for å lære mer om hva som har ledet fram til det Aldring og helse i dag har blitt. Noen gikk foran. Noen som hadde evnen til å se det som ville bli framtidige oppgaver, som så konturene av hva som måtte gjøres for å møte utfordringene og som våget å satse. Noen som evnet å formidle og skape gjennomslag for en eldrepolitikk som kunne være verdig vårt velferdssamfunn.

Målet er at boka kan være til nytte, ikke bare for Aldring og helses ansatte og samarbeidspartnere, men også gi andre med interesse for norsk eldreomsorg, en nyttig oversikt over en spennende periode der mye er gjort, men enda mer må gjøres for å kunne gi gode tjenester til en økende eldrebefolkning de fleste av oss vil bli en del av.

Forfatter er Eva Anfinnsen. Hun har arbeidet som bibliotekar først ved INFO-banken fra 1990, senere som Hovedbibliotekar ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens / Aldring og helse fram til 2015 da hun gikk av med pensjon.

Antall sider: 255
Utgivelsesår: 2017
ISBN: 978-82-8061-337-0