Pårørendestøtte-demens

Pårørendestøtte-demens
Varenr.
3484
Pris
kr 100,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Pårørendestøtte – demens

Pårørendestøtte – demens er utviklet for at du som pårørende skal få kunnskap, støtte og hjelp i den situasjonen du er i.
Målgruppen for boken er voksne og eldre, som ektefeller, partnere, samboere og voksne barn. Andre med interesse for temaet kan også ha utbytte av å lese denne.
I boken er det seks kapitler. De handler om hva demens er, og om det å bli pårørende til en person med demens. Dessuten omtales grunnleggende om rettigheter, tilbud og tjenester for deg som pårørende, videre atferdsmessige og psykologiske endringer ved demens, hverdagslivet. Helt til slutt vil det presenteres noen råd om hva som kan være viktig for deg som pårørende.
Pårørendestøtte – demens er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Boken er inspirert av iSupport For Dementia, utgitt av World Health Organization (WHO) i 2019, og er skrevet av fagpersoner i Aldring og helse. En referansegruppe bestående av pårørende, og Marianne Næss fra Nasjonalforeningen for folkehelsen har bidratt i arbeidet.
Trine Nordby Skjellestad ved Aldring og helse har vært redaktør og hovedforfatter. Ane Stavrum, også fra Aldring og helse, har vært medforfatter.

Antall sider: 74
Utgivelsesår: 2023
ISBN: 978-82-8061-851-1 (trykt)
ISBN: 978-82-8061-887-0 (PDF)