OBS-Demens-vurderingsskjema

OBS-demens (revidert utgave, 2018).

OBS-demens – vurderingsskjema for personer med kognitiv svikt og demens er et hjelpemiddel for planlegging, igangsetting og oppfølging av miljøbehandling for personer med kognitiv svikt og demens. OBS-demens gir et oversiktlig bilde av personens ressurser og på hvilke områder det er behov for miljøtiltak. I skjemaet kartlegges personens fungering i dagliglivet innen 22 definerte områder på gitte tidspunkt. Skjemaet fylles ut på grunnlag av observasjoner i den vanlige kontakten en har med personen, og gjøres uten at personen blir tatt med i testsituasjoner. En unngår dermed at personen unødvendig blir konfrontert med sin kognitive svikt.
OBS-demens er utviklet på bakgrunn av et skjema utarbeidet på slutten 1970-tallet av Arnfinn Eek, Per Kristian Haugen og Tore Mordal. Skjemaet ble videreutviklet i klinisk virksomhet ved den alderspsykiatriske utredningsavdelingen ved Granli senter i Vestfold, og er seinere revidert ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i 1996, 2010 og i 2018. Ansvarlige for revisjonen i 2018 er: Betty Sandvik Døble (prosjektleder), Arnfinn Eek, Per Kristian Haugen, Øyvind Kirkevold, Kari Midtbø Kristiansen, Anne Marie Mork Rokstad, Thale Kinne Rønqvist, Allan Øvereng, Guro Hanevold Bjørkløf.
 
OBS-demens skjemaet selges i pakker, med 20 stk. i hver. En pakke koster 140,-
Skjemaet kan også lastes ned fra Aldring og helses hjemmeside for skalaer og tester.
 
Antall sider: 12
Utgivelsesår: 2018
ISBN: 978-82-8061-450-6 (papirversjon)
ISBN: 978-82-8061-449-0 (digital versjon)