Når kommunikasjonen svikter

Når kommunikasjonen svikter
Varenr.
3132
Pris
kr 48,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Inspirasjon og gode råd til pårørende til personer med demens

Når mennesker får en demenssykdom, mister de gradvis de kognitive ferdighetene som er sentrale for å kommunisere med omverdenen. Dette kan være en utfordring for pårørende. Dette heftet gir kunnskap om kommunikasjon med personer med demens. Gjennom teori, eksempler og gode råd kan innholdet i heftet bidra til at personen med demens og pårørende i størst mulig grad forstår hverandre og opplever samhørighet og gode stunder gjennom hele sykdomsforløpet.

Dette heftet tar utgangspunkt i Når kommunikationen svigter. Inspiration og gode råd til pårørende til mennesker med demens. Materiellet er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold med
tillatelse fra Nationalt Videnscenter for Demens, Danmark, 2019. (© 2019 Nationalt Videnscenter for Demens). Heftet er utarbeidet av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Last ned digital versjon av heftet Når kommunikasjon svikter

Antall sider: 28
Utgivelsesår: 2020
ISBN 978-82-8061-519-0 (trykt)
ISBN 978-82-8061-520-6 (PDF)