Når en av de nærmeste utvikler demens.Gode råd til pårørende

Når en av de nærmeste utvikler demens.Gode råd til pårørende
Varenr.
2933
Pris
kr 270,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Gode råd til pårørende.
Boka er skrevet av Brit Dyrdahl (vernepleier) og Berit Mæland Bjervamoen (sykepleier). De er arbeidskolleger og har lenge hatt et ønske om å skrive en bok for pårørende til personer med demens. Begge har bred yrkeserfaring og har de siste årene arbeidet innenfor demensfeltet. En av forfatterne har i tillegg pårørendeerfaring. I denne boka deler hun personlige opplevelser knyttet til det å ha både en ektefelle og mor med demenssykdom.
 
Formålet med boka er å bidra til å spre informasjon om demens, og gi pårørende konkrete tips og råd som kan komme til nytte i hverdagen. Det kan for eksempel være hvordan en kan forebygge fallulykker og brann eller hvordan en kan møte utfordrende atferd hos personen med demens. Forfatterne har tatt utgangspunkt i egne erfaringer, og håper disse kan være til støtte og inspirasjon for andre.
 
Boka har en bred innfallsvinkel og berører mange temaer, men på en kortfattet og leservennlig måte. Bak i boka er det ressurssider med anbefalt litteratur for lesere som ønsker å fordype seg i bokas temaer.
 
Antall sider: 148
Utgivelsesår: 2018
ISBN: 978-82-8061-447-6