Innvandrere med demens

Innvandrere med demens
Varenr.
3129
Pris
kr 47,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Etablering og drift av kurs for pårørende til eldre innvandrere med demens.
Inspirasjonshefte

Norge er et multikulturelt samfunn med en økende andel eldre innvandrere. På grunn av
økningen av antall eldre framover vil også antall personer som får demens være økende.
På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
utviklet kurstilbud for pårørende til eldre innvandrere med demens, i samarbeid med
tidligere Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) og en
rekke samarbeidspartnere.

Erfaringer har vist at det er behov for tilpassede informasjons- og støttetilbud til pårørende, og at samarbeid mellom frivillige organisasjoner, ressursinstanser og personer i innvandrermiljøene har betydning for gjennomføringen. Målet med dette heftet er å gi inspirasjon til kursaktivitet for pårørende til eldre innvandrere med demens.

Last ned digital versjon av heftet Innvandrere med demens

Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 17
ISBN 978-82-8061-558-9 (Papir)
ISBN 978-82-8061-561-9 – (Digital utgave)