Implementering av personsentrert omsorg

Implementering av personsentrert omsorg

Kvantumsrabatt

Loading...
Dette temaheftet er et resultat fra Videreføringen av utviklingsprogram for miljøbehandling (Miljøprogrammet) som var en del av satsingen under Demensplan 2015.
Antall sider: 60
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 978-82-8061-278-6 (papirversjon)
ISBN: 978-82-8061-304-2 (digital versjon)