Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre
Varenr.
2404
Pris
kr 100,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Temaheftet er utarbeidet av Senter for omsorgsforskning Nord, UiT Norges arktiske universitet, på oppdrag av Helsedirektoratet, som en del av satsingen under Demensplan 2015. Arbeidet er gjort i samarbeid med en bredt sammensatt referansegruppe med deltakere fra ulike samiske og helsefaglige miljøer.

Heftet gir en gjennomgang av noe av det historiske bakteppe for dagens samiske befolkning og gir et innblikk i samenes spesielle rettigheter som urfolk slik dette går fram av internasjonale konvensjoner og norsk lovverk. Det språklige mangfoldet og innvirkningen fra et mangeårig fornorskningspress omtales samt hvordan man som helse- og omsorgspersonell bør ha kunnskap om dette i møte med samiske eldre.
 
Det legges vekt på betydningen av at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om samisk kultur, vet noe om familiens betydning og kjenner til skikker omkring mat, årstider og merkedager. I et eget kapittel omtales omsorg ved livets slutt og ritualer rundt døden.
Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre kan brukes i kombinasjon med organiserte opplæringstiltak for ansatte, slik som Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC, strukturert miljøbehandling og Etikkhåndboken. Heftet anbefales også til personell i helse- og omsorgstjenesten som ikke deltar i slik opplæring, men ønsker kunnskap om samisk kultur i relasjon til sin arbeidssituasjon.
 
Heftet inneholder en rekke spørsmål til refleksjon. Det anbefales at leserne kommer sammen i grupper og bruker tid til å diskutere disse opp mot erfaringer i sin arbeidssituasjon.
 
Antall sider: 72
Utgivelsesår: 2015
ISBN: 978-82-8061-242-7