Håndbok - Demens på sykehus (digital versjon)

Håndbok - Demens på sykehus (digital versjon)
Varenr.
3125

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Håndbok - Demens på sykehus (digital versjon)
  • SDC_logga_300dpi
Det somatiske sykehuset slik vi kjenner det, er vanligvis et lite egnet sted å oppholde seg for personer med demens. Løping i korridorer, mange nye ansikter og lang ventetid på undersøkelser er ofte en belastning, både psykisk og fysisk. Hukommelsesvansker og andre kognitive symptomer kan derfor forverres, selv om pleien i seg selv er av høy kvalitet.

 

Denne håndboka henvender seg først og fremst til deg som jobber på sykehus. Boka belyser vanskene som pasienter med kognitiv svikt står overfor, og viser hvordan du kan gjøre det lettere både for dem og for deg selv – slik at du kan gi en så god pleie og behandling som mulig. Hvordan kan vi oppdage kognitiv svikt? Hva gjør vi når pasientene ikke kan forklare hvor de har vondt, eller motsetter seg å bli undersøkt? Dette er bare noen av spørsmålene som tas opp. Boka inneholder også tips og råd, blant annet om hvordan det fysiske miljøet med enkle midler kan tilpasses bedre for personer med demens.

Håndboka tar utgangspunkt i Om demenssjukdom på sjukhus, utgitt av Svenskt Demenscentrum i 2017. Aldring og helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet, oversatt og bearbeidet innholdet til norske forhold.

Antall sider: 70
Utgivelsesår: 2020
ISBN 978-82-8061-538-1 (trykt)
ISBN 978-82-8061-539-8 (PDF)

Last ned her

 

Relatert