Geriatri - En medisinsk lærebok(3utg)

Geriatri - En medisinsk lærebok(3utg)
Varenr.
3256
Pris
kr 799,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
GERIATRI - En medisinsk lærebok (3utg)

Denne læreboka er skrevet av Torgeir Brun Wyller, og er utgitt av Gyldendal Akademisk.

Boka kan bestilles fra Gyldendals nettbutikk

 

Geriatri er både et medisinsk fag og en tverrfaglig samarbeidsarena. De to aspektene henger tett sammen; en lege må kunne samarbeide tverrfaglig for å gjøre et godt geriatrisk arbeid, og øvrige helsepersonellgrupper som arbeider med geriatriske pasienter, må kjenne til geriatriens medisinske grunnlag.

Boken gir en bred omtale av symptombildet hos gamle, geriatriske undersøkelsesmetoder, geriatrisk behandling og av hele det geriatriske sykdomspanoramaet. En rekke sykdommer er omtalt, konsekvent med vekt på de geriatriske relevante aspektene. Nesten alle kapitlene innledes og avsluttes med en kasuistikk, som er en integrert del av teksten og eksemplifiserer de mest sentrale poengene. Viktige momenter er også oppsummert i tabeller, og boken er rikt illustrert.
3. utgave er grundig revidert på grunnlag av erfaringer med 2. utgave og tallrike innspill fra leserne.

Papirbok

Utgivelsesår: 2020 (3. utgave)

ISBN/EAN: 9788205534803